RSS

ny lag – bly i smycken

01 Jan

Bullseye glass containing lead:

000014 Cobalt Blue Opaque (R)
000243 Translucent White Opalescent (SRF) (note: this is not the ordinary opaque white)
000301 Pink Opalescent (SRF)
000305 Salmon Pink Opalescent (SF)
000313 Dense White Opalescent (R)
000332 Plum Striker Opalescent (S)
000334 Gold Purple Opalescent (SRF)
001205 Light Coral Striker Transparent (S)
001215 Light Pink Striker Transparent (SRF)
001234 Violet Striker Transparent (SRF)
001305 Sunset Coral Transparent (SRF)
001311 Cranberry Pink Transparent (SRF)
001332 Fuchsia Transparent (SF)
001334 Gold Purple Transparent (SRF)
001342 Cranberry Sapphirine Transparent (R)
001701 Amber Lustre Transparent (R)
001707 Green Lustre Transparent (R)
001717 Copper Green Lustre Transparent (R)
001823 Burnt Scarlet Tint (SF)
001824 Ruby Red Tint (SF)
001831 Ruby Pink Tint (SF)

På svenska

I september 2012 godkände Europeiska Unionen en ny förordning som förbjuder bly i smycken. Förordningen gäller nya smycken som kommer ut på marknaden inom EU efter den 9:e oktober 2013. Blyinnehållet får inte vara högre än 0,05% (viktprocent).

Förordningen innehåller några undantag, t.ex. för kristallglas och emalj. Kristallglas (även kallat blyglas) kan innehålla över 30% blyoxid, men är undantaget från blyförbudet eftersom “uppgifter saknas om migrationen av bly när föremålet stoppas i munnen” och för att “lämpliga alternativ saknas”. Samma resonemang gäller för emalj.

Vanligt glas kan också innehålla mindre mängder blyoxid för att få fram vissa färger, speciellt rosa och lila. Enligt glastillverkaren Bullseye avger inte heller sådant glas bly när man stoppar glaset i munnen. Ändå verkar det som att vanligt glas inte är undantaget! Jag har kontrollerat detta med Kemikalieinspektionen, som bekräftade att exempelvis glaspärlor av vanligt glas inte är undantaget.

Detta berör alla som säljer, använder eller tillverkar glaspärlor eller andra smyckedelar av glas (förutom kristallglas). Om du säljer eller köper glaspärlor ska du kontakta din leverantör och fråga om blyhalten i pärlorna. Om du tillverkar glaspärlor eller andra smyckedelar ska du kontakta din glasleverantör eller tillverkare och fråga om blyhalten.

Många lampwork- och fusingglas blyfria, men Bullseye använder bly i sina vackra rosa och lila glas. Bullseye anser att glaset är säkert att använda till t.ex. matkärl eftersom blyet inte avges, men EU-förordningen begränsar mängden bly och inte hur mycket bly som avges.

Enligt Bullseye’s säkerhetsdatablad för glas som innehåller bly innehåller glasen i listan ovan minst 1% och upp till 27% bly (d.v.s. alldeles för mycket för smycken). Bokstäverna inom parentes efter varje glassort anger vilka format glaset säljs i: S – sheet/skivor, R – rods/stavar, F – frit/frittor. Streaky-glas (glasskivor som består av en mix av 2-3 olika färger) som innehåller något av dessa glas listas också i dokumentet, men jag har inte räknat upp dem här.

Du kan fortfarande använda blyhaltigt glas till att göra föremål som vaser eller brevpressar, men inte till smycken.

Jag har inte tagit reda på blyhalten i Spectrumglas eller andra märken av lampworkglas. Enligt uppgift från en leverantör är lampworkglas från Double Helix och Effetre blyfria.

Här är en länk till förordningen: EU-förordning om bly i smycken
Om du har frågor om förordningen kan du vända dig till Kemikalieinspektionen

 
Leave a comment

Posted by on January 1, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: